Historie

Historie tělovýchovné jednoty a její vznik se datuje dávno mezi světovými válkami - tehdy jako Sokol později Slavoj a v době sjednocení tělovýchovy v padesátých letech už jako TJ Tatran. Větší rozmach TJ přišel s výstavbou sídliště na konci sedmdesátých let, kdy byl vybudován dnešní areál včetně sportovních hal.

Založení fotbalového oddílu je datováno na 20. července 1929 a původní hřiště je k vidění na fotce ze Dne dětí. 

Oddíl Házené byl založen v roce 1961 a měl pouze mužský oddíl o 44 členech a hned na úvod obsadili v městském přeboru 1. místo a postoupili do Krajského přeboru, do kterého se vraceli několikrát vždy po jednoročních pauzách. Ženské družstva tehdy nebyla do soutěží zapojena pro nedostatek trenérů.  

Budova bohunické sokolovny i s hřištěm musela ustoupit plánované výstavbě tramvajového tělesa a silnice. Jako náhrada se nad hřištěm TJ Tatran Bohunice začala stavět budova nové sportovní haly.  

Na fotografii v pravo můžeme vidět, že v 70. letech začala výstavba staré haly. Stavba měla být dokončena v roce 1977. Koncem 70. let vázla výstavba haly TJ Tatran Bohunice, jejíž zhotovitel, firma Brnosport, měla dlouhodobý nedostek zaměstnanců, a tak byla hala dokončena a otevřena na přelomu roku 79/80.

V sezóně 1973-1974, házenkářský oddíl měl 4 týmy. Tým mužů, který hrál krajskou soutěž, obsadil 2. místo s 27 body a skóre 363:261 a v turnaji VŠV skončil na 8. místě. Družstvo dorostu taktéž hrál krajskou soutěž a obsadil 3. místo a dokonce vyhrál Pohár osvobození. Starší a mladší žáci hráli přebor Brna. Celý oddíl pomáhal brigádnicky při budování nového hřiště, jehož hodnota na podzim 1973 dosáhla hodnotu 152 000 Kčs. Následně v roce 1997 došlo k vybudování druhého hřišti, když náš oddíl měl už 119 členů.

Rok 1981 znamenal 20. výročí založení mezinárodní házené v Bohunicích, při kterém docházelo setkávání bývalých členů Tatranu Bohunic. Samotné oslavy výročí probíhaly ve dvou dnech, ve kterých byly uspořádány turnaje pro žáky, dorost a můžě, v rámci kterých byly sehrány zápasy straých gard a činovníků oddílu.  

Mezi tradice Tatranu patří budování ledového kluziště během zimních období, na kterém bruslili už v 80. let. 

Během 83.-85. roku, mužský oddíl sehrál několik mezinárodní zápasů s Lipskem a na jedné z prvních barevných fotogragarfíí můžeme vidět souboj našeho týmu v semifinále II. národní ligy s KPS Brno.

Po několika letech usilování o novou, plně funkční, házenkářskou halu se oddíl Házené konečně dočkal, když její výstavba začala v polovině roku 2002. Tato nová hala měla sloužit všem větvím Tělovýchovné jednoty a dnešní době v ní dokonce probíhají různé mezinárodní turnaje včetně turnajů v bojových sportech. 

Nejnovějším rozřízením v areálu tělovýchovné jednoty byla přestavba hřiště se škvárou na nové hřiště s umělým povrchem a osvětlením. 

Chtěl bych poděkovat za informace a propůjčení fotek lidem, kteří během let napasali kroniku bohunické házené a také panu starostovi Antonínu Crhovi za propůjčení některých fotek ze své sbírky.

© Marek Král

Vytvořte si webové stránky zdarma!