Činnost TJ Tatranu Bohunice z.s. je finančně podporována

Statutární městem Brnem        MČ Brno - Bohunice          Jihomoravským krajem

Na zabezpečení provozu sportovního areálu TJ a na sportovní činnost oddílů TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2019 dotaci ve výši 2.000.000,- Kč.

Na rekonstrukci sociálního zařízení a šaten TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2019 dotaci ve výši 500.000,- Kč.

Na sportovní činnost mládeže oddílů fotbalu a házené poskytnulo Statutární město Brno v roce 2019 dotaci ve výši 322.000,- Kč.

Na provozní náklady sportovního areálu TJ poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2019 dotaci ve výši 70.000,- Kč.

Na zajištění činnosti oddílů TJ poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2019 dotaci ve výši 50.000,- Kč.

Na sportovní činnost talentované mládeže v házené - dívky poskytnulo Statutární město Brno v roce 2019 dotaci ve výši 69.400,- Kč.Tělovýchovná jednota Tatran Bohunice je společenskou organizací se samostatnou registrací u ministerstva vnitra. Sdružuje občany převážně ze sídliště Bohunice a Starý Lískovec, ale mezi našimi členy najdeme i lidi z jiných části Brna, či Jižní Moravy. Základním cílem Tělovýchovné Jednoty je zajistit pohybovou aktivitu pro občany regionu a proto se snaží spolupracovat i s jinými subjekty, např. s úřadem městské části a školami.