Činnost TJ Tatranu Bohunice z.s. je finančně podporována

Statutární městem Brnem

MČ Brno - Bohunice

Jihomoravským krajem

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Na zabezpečení provozu sportovního areálu TJ a na sportovní činnost oddílů TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2020 dotaci ve výši 2.000.000,- Kč.

Na zajištění investičního projektu Rekonstrukce šaten a klubovny mládeže TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2020 dotaci ve výši 880.000,- Kč.

Na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v házené poskytnulo Statutární město Brno v roce 2020 dotaci ve výši 185.000,- Kč.

Na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve fotbalu poskytnulo Statutární město Brno v roce 2020 dotaci ve výši 170.000,- Kč.

Na úhradu nákladů spojených s účastí družstva mladších žáků U13 fotbalového oddílu TJ na mezinárodním fotbalovém turnaji v Chorvatsku poskytnula Městská část Brno-Bohunice dotaci ve výši 10.000,- Kč.

Na podporu sportovní činnosti TJ poskytnul Jihomoravský kraj dotaci ve výši 100.000,- Kč.

Na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže a provoz sportovních zařízení TJ poskytnulo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2020 dotaci ve výši 640.200,- Kč.

Na provozní náklady sportovního areálu TJ a provozní náklady na veřejné kluziště poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2020 dotaci ve výši 70.000,- Kč.

Na zajištění činnosti oddílů TJ poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2020 dotaci ve výši 50.000,- Kč.
Tělovýchovná jednota Tatran Bohunice je společenskou organizací se samostatnou registrací u ministerstva vnitra. Sdružuje občany převážně ze sídliště Bohunice a Starý Lískovec, ale mezi našimi členy najdeme i lidi z jiných části Brna, či Jižní Moravy. Základním cílem Tělovýchovné Jednoty je zajistit pohybovou aktivitu pro občany regionu a proto se snaží spolupracovat i s jinými subjekty, např. s úřadem městské části a školami.