Činnost TJ Tatranu Bohunice z.s. je finančně podporována

Statutárním městem Brnem

MČ Brno - Bohunice

Jihomoravským krajem

Národní sportovní agenturou

Na zabezpečení celoročního provozu sportovního areálu TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2023 dotaci ve výši 2.367.000,- Kč

Na zabezpečení pravidelné sportovní činnosti dospělých v házené a fotbalu poskytnulo Statutární město Brno v roce 2023 dotaci ve výši 220.000,- Kč.

Na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve fotbalu poskytnulo Statutární město Brno v roce 2023 dotaci ve výši 649.000,- Kč.

Na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v házené poskytnulo Statutární město Brno v roce 2023 dotaci ve výši 505.000,- Kč.

Národní sportovní agentura poskytnula na provoz sportovního areálu TJ a na sportovní činnosti mládeže TJ v roce 2023 dotaci Můj klub ve výši 766.656,- Kč. 

Na zajištění činnosti oddílů TJ poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2023 dotaci ve výši 50.000,- Kč

Na provozní náklady sportovního areálu TJ a provozní náklady na veřejné kluziště poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2023 dotaci ve výši 70.000,- Kč

Na podporu pravidelné sportovní činnosti TJ poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2023 dotaci ve výši 150.000,- Kč.

Na podporu vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji (házená ženy) poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2023 dotaci ve výši 212.400,- Kč.

Na podporu vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji (házená muži) poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2023 dotaci ve výši 188.800,- Kč.
Tělovýchovná jednota TJ Tatran Bohunice z.s. je zapsaným spolkem, který je registrovaný u Krajského soudu v Brně. Spolek sdružuje občany převážně ze sídliště Bohunice, Starý a Nový Lískovec, ale svým významem přesahuje tuto oblast a mezi členy jsou registrovaní sportovci nejen z celého Brna, ale i z Jihomoravského kraje. Základním cílem TJ je zajistit ve svém sportovním areálu dlouhodobou a opakovanou sportovní činnost celkem v 19 družstvech oddílu házené a oddílu fotbalu, z nichž je převážná část - celkem 15 družstev mládežnických. Pro zajištění financování provozu sportovního areálu (dvě sportovní haly, dvě fotbalová hřiště) i financování sportovní činnosti družstev oddílu házené a oddílu fotbalu se TJ snaží, kromě zajištění financování TJ sponzory, spolupracovat i dalšími subjekty, například s Národní sportovní agenturou, Statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem i Městskou částí Brno-Bohunice.

Vytvořte si webové stránky zdarma!