Činnost TJ Tatranu Bohunice z.s. je finančně podporována

Statutární městem Brnem

MČ Brno - Bohunice

Jihomoravským krajem

Národní sportovní agenturou

Na zabezpečení celoročního provozu sportovního areálu TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2021 dotaci ve výši 829.000,- Kč.

Na zabezpečení pravidelné sportovní činnosti dospělých v házené a fotbalu poskytnulo Statutární město Brno v roce 2021 dotaci ve výši 192.000,- Kč.

Na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve fotbalu poskytnulo Statutární město Brno v roce 2021 dotaci ve výši 180.000,- Kč.

Na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v házené poskytnulo Statutární město Brno v roce 2021 dotaci ve výši 567.000,- Kč.

Na podporu sportovní činnosti TJ poskytnul Jihomoravský kraj dotaci ve výši 100.000,- Kč.

Na podporu vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji kraji poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2021 dotaci ve výši 174.600,- Kč.

Na provozní náklady sportovního areálu TJ a provozní náklady na veřejné kluziště poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2021 dotaci ve výši 70.000,- Kč.

Na zajištění činnosti oddílů TJ poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2021 dotaci ve výši 50.000,- Kč.
Tělovýchovná jednota Tatran Bohunice je společenskou organizací se samostatnou registrací u ministerstva vnitra. Sdružuje občany převážně ze sídliště Bohunice a Starý Lískovec, ale mezi našimi členy najdeme i lidi z jiných části Brna, či Jižní Moravy. Základním cílem Tělovýchovné Jednoty je zajistit pohybovou aktivitu pro občany regionu a proto se snaží spolupracovat i s jinými subjekty, např. s úřadem městské části a školami.