Činnost TJ Tatranu Bohunice z.s. je finančně podporována

Statutární městem Brnem

MČ Brno - Bohunice

Jihomoravským krajem

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Na zabezpečení provozu sportovního areálu TJ a na sportovní činnost oddílů TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2019 dotaci ve výši 2.000.000,- Kč.

Na rekonstrukci sociálního zařízení a šaten TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2019 dotaci ve výši 500.000,- Kč.

Na sportovní činnost mládeže oddílů fotbalu a házené poskytnulo Statutární město Brno v roce 2019 dotaci ve výši 322.000,- Kč.

Na podporu pravidelné sportovní činnosti TJ poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2019 dotaci ve výši 150.000,- Kč.

Na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže a provoz sportovních zařízení TJ poskytnulo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2019 dotaci ve výši 652.300,- Kč.

Na účast družstev oddílu házené TJ na turnajích poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2019 dotaci ve výši 230.000,- Kč. 

Na provozní náklady sportovního areálu TJ poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2019 dotaci ve výši 70.000,- Kč.

Na zajištění činnosti oddílů TJ poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2019 dotaci ve výši 50.000,- Kč.

Na účast družstva mužů fotbalového oddílu TJ na mezinárodním fotbalovém turnaji v Turecku poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2019 dotaci ve výši 100.000,- Kč.

Na sportovní činnost talentované mládeže v házené - dívky poskytnulo Statutární město Brno v roce 2019 dotaci ve výši 69.400,- Kč.

Na rekonstrukci sociálního zařízení a šaten TJ poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2019 dotaci ve výši 200.000,- Kč.

Na provozní náklady sportovního areálu TJ poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2019 dotaci ve výši 200.000,- Kč. 

Na podporu vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji poskytnul Jihomoravský kraj v roce 2019 dotaci ve výši 576.000,- Kč.Tělovýchovná jednota Tatran Bohunice je společenskou organizací se samostatnou registrací u ministerstva vnitra. Sdružuje občany převážně ze sídliště Bohunice a Starý Lískovec, ale mezi našimi členy najdeme i lidi z jiných části Brna, či Jižní Moravy. Základním cílem Tělovýchovné Jednoty je zajistit pohybovou aktivitu pro občany regionu a proto se snaží spolupracovat i s jinými subjekty, např. s úřadem městské části a školami.