Činnost TJ Tatranu Bohunice z.s. je finančně podporována

Statutárním městem Brnem

MČ Brno - Bohunice

Jihomoravským krajem

Národní sportovní agenturou

Na zabezpečení celoročního provozu sportovního areálu TJ poskytnulo Statutární město Brno v roce 2022 dotaci ve výši 1.525.000,- Kč.

Na zabezpečení pravidelné sportovní činnosti dospělých v házené a fotbalu poskytnulo Statutární město Brno v roce 2022 dotaci ve výši 230.000,- Kč.

Na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve fotbalu poskytnulo Statutární město Brno v roce 2022 dotaci ve výši 329.000,- Kč.

Na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v házené poskytnulo Statutární město Brno v roce 2022 dotaci ve výši 959.000,- Kč.

Na provozní náklady sportovního areálu TJ a provozní náklady na veřejné kluziště poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2022 dotaci ve výši 70.000,- Kč.

Na zajištění činnosti oddílů TJ poskytnula Městská část Brno-Bohunice v roce 2022 dotaci ve výši 50.000,- Kč.
Tělovýchovná jednota Tatran Bohunice je společenskou organizací se samostatnou registrací u ministerstva vnitra. Sdružuje občany převážně ze sídliště Bohunice a Starý Lískovec, ale mezi našimi členy najdeme i lidi z jiných části Brna, či Jižní Moravy. Základním cílem Tělovýchovné Jednoty je zajistit pohybovou aktivitu pro občany regionu a proto se snaží spolupracovat i s jinými subjekty, např. s úřadem městské části a školami.